kamila rizova11 Kamila Rízová malířka, designérka. 


STEINERFORMEN je projekt designových užitných objektů, jejichž formy vycházejí
ze studia Antroposofie tzv. Goetheánských forem dvojitě točených ploch. Toto umění založené Dr. Rudolfem Steinerem zobrazuje jemněhmotné přírodní síly ve hmotě – ve formě dvojitě točených ploch. Zobrazují to, jakým způsobem
v přírodě vše roste. Vymodelováním těchto forem získavá předmět éternou živost, která na člověka velmi příznivě působí
a obnovuje jeho vlastní životní síly. Ať už ho sami modelujete nebo předmět jen používáte.


Autorka maluje suchým pastelem, akvarelem a pískem. Navrhuje a vyřezává rámy ke svým obrazům. 
Další tvorbu najdete na www.kamila-rizova.cz  

OZNAMOVATEL NOVINEK

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím služby steinerformen.cz a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení.

 ODEBÍRAT